Navigácia

 • Leto v MŠ

 • Bezpečne na internete aj počas prázdnin

  Bezpečne na internete aj počas prázdnin

  Milí rodičia a deti,
  síce je tu leto a hlavy máte určite plné prázdnin, no radi by sme upriamili vašu pozornosť na veľmi dôležitý post na stránke Polície SR o sociálnej sieti TIK TOK.
  Vieme, že aj mnohí žiaci a žiačky z našej školy sú na tejto sociálnej sieti aktívni, preto je vhodné venovať spomínanému postu pozornosť. Sme totiž presvedčení, že opatrnosti nikdy nie je dosť, hlavne pokiaľ ide o bezpečie našich detí.
  Prečítajte si preto, rodičia aj deti, status Polície - najmä odporúčania na jeho konci - a buďte aj v online priestore zodpovední :) 

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3526534000710130&id=1488631054500445&sfnsn=mo

 • Odovzdávanie vysvedčení

  Odovzdávanie vysvedčení

  Milí rodičia, milí žiaci,
  zajtra nám končí školský rok. Prinášame vám základné informácie k zajtrajšiemu odovzdávaniu vysvedčení:

  • zídeme sa o 9.00 pred hlavným vchodom,
  • na začiatok vyhodnotíme uplynulý školský rok a odmeníme žiakov, ktorí sa počas roka zúčastnili súťaží a úspešne reprezentovali našu školu,
  • následne sa žiaci odoberú so svojimi triednymi učiteľmi do tried, kde im budú odovzdané vysvedčenia.

  V prípade daždivého počasia pôjdu žiaci do tried hneď pri príchode.
  Žiaci musia mať počas stretnutia pred školou povinne na tvárach rúško!
  Rodičia nemôžu vstupovať do budovy, na svoje deti čakajú pred školou.
  V posledný deň školského vyučovania (30.6.) sa žiakom nevydáva obed a ŠKD nie je v prevádzke.

 • Prípravníček pre budúcich prvákov

 • Žiaci 2. stupňa prídu do školy

  Žiaci 2. stupňa prídu do školy

  Milí žiaci 2. stupňa,

  od 22. 6. otvárame školu i pre vás! Keďže ide o posledných pár školských dní, kedy nás čakajú povinnosti i radosti ako spoločné fotografovanie, odovzdávanie učebníc, upratanie tried, ale i stretnutia s kamarátmi, spolužiakmi, učiteľmi, harmonogram v danom týždni bude pre jednotlivé triedy druhého stupňa upravený. O presnom čase stretnutí (čas strávený v škole, príchod, odchod, plán aktivít, dátumy, ako aj čo si priniesť do školy) vás budú informovať vaši triedni učitelia. Dôležité pre všetkých však je, že v prvý deň je potrebné priniesť rodičom podpísané vyhlásenie o zdravotnom stave žiaka, ktoré si môžete stiahnuť tu alebo zobrať zo stolíka pred školou.  Tým, že už nebudeme mať klasické vyučovanie, nebude pre žiakov druhého stupňa pripravovaný obed. Pre 1. až 5. ročník  a ŠKD je organizácia vyučovania nezmenená.

 • Potvrdenie od pediatra pre škôlkarov

  Potvrdenie od pediatra pre škôlkarov

  Milí rodičia nových škôlkarov,

  vzhľadom k uvoľňovaniu opatrení vás žiadame o doloženie potvrdenia od pediatra o zdravotnom stave a zaočkovaní dieťaťa k prihláške nových detí do MŠ. V prípade, že si tlačivo nemôžete vytlačiť, môžete si ho vyzdvihnúť na stolíku pred školou. Potvrdenie môžete odovzdať osobne alebo vhodením do schránky.

 • Fotografovanie

  Fotografovanie

  Milí žiaci,

  aj tento rok si budete môcť odniesť spomienku na uplynulý školský rok v podobe spoločnej triednej fotografie, prípadne fotografie s kamarátmi. V pondelok 22.6. zahajujeme možný vstup všetkých detí do školy spoločným fotografovaním!
  Harmonogram fotografovania určíme podľa tried, triedni učitelia vás budú informovať. Cena fotografie triedy je 1 euro, ak by ste sa chceli fotiť ako skupinka kamarátov, cena fotografie je 0,80 eura.
  Dúfame, že počasie nám bude priať a vyjdú nám krásne fotky - krásne spomienky!

 • Zmena v MŠ od 15. júna 2020

  Zmena v MŠ od 15. júna 2020

  Milí rodičia,

  podľa rozhodnutia ministra školstva sa opätovne menia podmienky otvorenia materskej školy.
  Od 15. júna sa organizácia MŠ mení nasledovne:

  • Vzhľadom na kapacitné možnosti MŠ môžeme prijať deti zamestnaných rodičov. Rodičia, ktorí máte záujem prihlásiť svoje dieťa do MŠ na posledné júnové týždne, žiadame vás o nahlásenie dieťaťa na facebookovú skupinu Materská škola Veľké Leváre alebo na t.č. 0910451150 do zajtra 11.6.2020 do 12.00.
  • V prípade záujmu o nahlásenie dieťaťa na pobyt v MŠ aj na mesiac júl, oznámte to rovnakým spôsobom.
  • Prevádzka MŠ sa mení takto: 06.30 – 16.30 hod.
  • Príchod do MŠ zostáva bočným vchodom (po modrej značke).
  • Pri príchode i odchode dieťaťa z MŠ môže rodič vstúpiť do priestorov až k triede.
  • Deti nemusia nosiť rúška, ale rodičov žiadame, aby ich v priestoroch MŠ používali.
  • Dezinfekcia rúk je naďalej povinná, meranie TT bude vykonávané náhodne.
  • Pripomíname rodičom, že deti do MŠ si musia nosiť uzatvárateľnú fľašu s čistou vodou.
  • Pri nástupe dieťaťa, ktoré nastupuje od 15.6. prvýkrát do MŠ a pri prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni, musí rodič predložiť písomné vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré si môžete stiahnuť tu.

   

 • Doloženie dokladov k prihláške do MŠ

  Doloženie dokladov k prihláške do MŠ

  Pripomíname rodičom, ktorí podali žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ, aby doložili potvrdenie od pediatra o zdravotnom stave a zaočkovaní dieťaťa do 24.6.2020.

 • Potvrdenie o zamestnaní rodičov

  Potvrdenie o zamestnaní rodičov

  Milí rodičia,

  opätovne pripomíname, že hlavným kritériom pri prijímaní detí do ŠKD je zamestnanosť oboch rodičov, ktorú je potrebné preukázať potvrdením od zamestnávateľa. Kritérium veku, resp. ročníka (od najnižšieho po najvyšší) len dodatočne pomáha pri rozhodovaní, ak je prihlásených viac detí ako môžeme prijať. Potvrdenia je potrebné doručiť buď hneď so žiadosťou do 12.6. alebo dodatočne najneskôr do 17.6., kedy bude prijímanie do ŠKD ukončené (v prípade naplnenia kapacity).

 • Škola hrou v 3. A triede

  1. júna na MDD nastúpilo do 3.A triedy 15. žiakov. Nakoľko je učenie počas pandémie koronavírusu iné ako doteraz a hlavne je zamerané na opakovanie a utvrdenie učiva, rozhodla sa p. učiteľka Valachovičová spríjemniť deťom školu. Vymyslela si Školu hrou. Deti sa hrajú s vybranými slovami, slovnými druhmi. Precvičujú si násobilku pomocou hry Čierny Peter. Čítajú si na lúke medzi stromami a prírodovedu si užívajú tiež vonku. Učivo „Význam lesa“ preberali a názorne si overili svoje poznatky v praxi na čerstvom vzduchu v objatí stromov a kríkov v okolí školy. Zisťovali všetko o vybranom strome. Zistili, aké má breza listy, koľko metrov je vysoká, široká, aké má kvety aj plody. Na záver sa deti išli nabiť energiou a objímali jeden zo stromov pri detskom ihrisku. Tretiaci sa tešia na ďalšie zážitky v škole. Radujú sa, že majú domáce úlohy až do konca júna zrušené!

 • Stavenisko v areáli ZŠ s MŠ

  Stavenisko v areáli ZŠ s MŠ

  Milí rodičia, milí žiaci,

  pomaly sa nám blíži koniec rekonštrukcie materskej školy. K vynoveným priestorom v budove pribudne i krásne ihrisko pre deti MŠ spolu s dvomi veľkými pieskoviskami. Všetci sa už tešíme, kedy budeme môcť nové priestory využívať. Zatiaľ je to však stále stavenisko, kde môže prísť k úrazu rovnako ako k poškodeniu ešte nedokončeného ihriska či pieskovísk. Bola by škoda zničiť niečo ešte skôr, ako to bolo hotové a odovzdané do užívania. Preto na vás apelujeme, aby ste rešpektovali ZÁKAZ VSTUPU na stavenisko - čo sú priestory okolo MŠ vrátane nového ihriska a pieskovísk! Zároveň tiež pripomíname, že v areáli školy nie je dovolené sa zdržiavať v čase mimo vyučovania  a bez pedagogického dozoru.

 • 2% dane

  2% dane

  Milí rodičia a priaznivci našej školy!

  Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste darovali 2% aj v tejto neľahkej dobe, kedy bolo mnoho vecí sťažených či nedostupných. Našťastie, situácia sa vyvíja pozitívne a stále viac opatrení a obmedzení sa uvoľňuje či úplne ruší. 2% však ešte stále môžete poukazovať - tento čas trvá až do obdobia 2 mesiace po ukončení pandemického obdobia. Napriek tomu, že prístup do školy je ešte obmedzený, môžete potvrdenie o dvoch percentách doručiť osobne a vhodiť ho do schránky pri vchode do školy, prípadne odovzdať učiteľom pri rannom filtri. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme!

 • Prihlasovanie detí do ŠKD na školský rok 2020/2021

  Prihlasovanie detí do ŠKD na školský rok 2020/2021

  Milí rodičia,

  prihlasovanie detí do školského klubu pre školský rok 2020/2021 prebieha v termíne od 01.06.  do 12.06.2020 formou doručenia vyplnenej žiadosti o prijatie do ŠKD a potrebných dokumentov poštou alebo osobne vhodením obálky do schránky pri hlavnom vchode do budovy školy. Obálku označte nápisom „Prihláška do ŠKD“.  Žiadosť si môžete stiahnuť tu alebo na stránke obce, prípadne si ju môžete vyzdvihnúť osobne pred budovou školy. K žiadosti priložte potvrdenie od zamestnávateľa oboch rodičov (v prípade, že v súčasnosti nemôžete toto potvrdenie doručiť, prosím vás o priloženie vlastnoručne podpísaného čestného prehlásenia o zamestnaní a potvrdenie nám doručíte neskôr).
  Vzhľadom na obmedzenú kapacitu miest v ŠKD postupujeme pri prijímaní detí do ŠKD podľa nasledovného kľúča:

  1. Zamestnanosť oboch rodičov
  2. Vek, resp. ročník (od prvého ročníka po štvrtý)
  3. Doručenie žiadosti a potrebných dokumentov v termíne

  Rozhodnutie o prijatí/neprijatí vášho dieťaťa do ŠKD vám bude doručené na konci júna 2020.
  Zároveň prosíme rodičov detí, ktorí nemajú uhradený poplatok za ŠKD za január - marec 2020, aby tak urobili čo najskôr.

 • Matematický KLOKAN

  Matematický KLOKAN

  Súťaž vznikla v roku 1991 vo Francúzsku. Tvorcovia jej dali názov po austrálskom národnom zvieratku. Inšpirovali sa podobnou súťažou, ktorá vznikla v Austrálii. Oficiálnym usporiadateľom súťaže je Asociácia KSF – Kangourou sans frontiéres (Klokan bez hraníc). Združuje už viac ako 65 krajín z Európy, Ázie, Ameriky, a dokonca aj z Afriky. V marci 2019 súťažilo spolu 6 293 071 žiakov.

  Harmonogram pripojenia sa do online súťaže:  

  2. ročník Klokanko 2:   10. júna  

  3. ročník Klokanko 3:   11. júna  

  4. ročník Klokanko 4:   12. júna

  5. ročník Školák:            8. júna  

  7. ročník Benjamín:      10. júna   

  Určený deň sa môžu žiaci pripojiť od 8.00 do 19.00 hod  Pripojiť sa môžu len 1 krát.  Výsledky budú zverejnené 29. júna.

 • Medzinárodný deň detí

  Medzinárodný deň detí

  Tento krátky pozdrav letí, všetkým deťom ku DŇU DETÍ.

  Nech na vašej tvári, iba úsmev žiari.

  A v srdiečku šťastie každým dňom nech rastie

  Malá neviditeľná potvora nám zabuchla dvere do školy. Zo začiatku sme si povedali:„ Hurá, nebudeme chodiť do školy, to bude fajn.“ Čas beží, my sme zatvorení doma, sedíme pri PC a už nás to nebaví. Chceli by sme  ísť do školy - všetci.
  Posledný školský mesiac sa začína Vaším sviatkom deti. K tohtoročnému sviatku sme pre Vás pripravili prvé stretnutia po dlhej dobe. Čakajú na Vás upravené triedy, ranný filter, na chodbách sa budeme stretávať s rúškami na tvári, ale... konečne sa posadíme do školských lavíc. Zábavnou formou a zážitkovým učením si zopakujeme učivo, ktoré ste tuším aj pozabúdali, ale hlavne sa naučíme niečo nové. Tak medzi nami, prezradím vám... šušušu nebudete mať domáce úlohy. Hurá!  Prajeme Vám  krásny nie len dnešný deň, ale  aj tie, ktoré ešte len prídu. Nech ste šťastní, zdraví - to je to najvzácnejšie v dnešnej dobe - a milovaní, aby ste stále cítili teplo domova.

 • Príchod a odchod zo školy od 1. júna 2020

  Príchod a odchod zo školy od 1. júna 2020

  Milí rodičia, milí žiaci!

  Informujeme vás, že od 1. júna bude organizácia vyučovania a prevádzky ŠKD v našej škole nasledovná:

  - vyučovanie bude prebiehať v 7 skupinách (prváci, druháci, tretia A, tretia B, štvrtáci, piata A, piata B),
  - deti, ktoré budú navštevovať ŠKD, budú zadelení do dvoch skupín (prváci, tretia A),
  - deti, ktoré sa budú stravovať, budú chodiť do jedálne podľa rozpisu so svojimi skupinami v čase od 11.15 (prváci, druháci, tretia B) do 12.00 (ostatné skupiny). Na obed budú čakať vo svojej triede so svojimi učiteľmi.

  Zároveň vás žiadame o dodržiavanie odporúčaného času príchodu do školy:
  - prváci a druháci: 7.30 - 7.45
  - tretiaci a štvrtáci: 7.45 - 7.55
  - piataci: 7.55 - 8.00

  Pri odchode detí zo školy odporúčame prichádzať po deti v dohodnutom čase (po vyučovaní o 11.30, do ŠKD podľa dohody s vychovávateľkou).
  Nezabudnite priniesť vypísané tlačivo o zdravotnom stave dieťaťa!

 • Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa

  Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa

  Milí rodičia,

  upozorňujeme vás na povinnosť zákonného zástupcu pred nástupom dieťaťa do školy od 1. júna 2020  priniesť do školy podpísané vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, nemá nariadené karanténne opatrenia, ani nikto z jeho blízkych a členov spoločnej domácnosti. Tlačivo k tomuto vyhláseniu si môžete stiahnuť tu alebo si ho môžete vyzdvihnúť osobne v škole. Pripomíname, že vypísané tlačivo musí priniesť dieťa alebo rodič do školy v prvý deň, inak dieťa do školy nemôže nastúpiť! Rovnako je potrebné vypísať a doručiť toto tlačivo vždy, ak dieťa chýba v škole viac ako tri dni.

 • Opäť do školy!

  Opäť do školy!

  Milí rodičia, milí žiaci!

  1.júna 2020 naša škola opäť ožije. Síce  sa nemôžeme vrátiť všetci a tí, ktorí budú v škole, budú musieť dodržiavať presné bezpečnostné a hygienické opatrenia, napriek tomu sa tešíme. Pani upratovačky čistia a dezinfikujú škôlku i školu, pani učiteľky chystajú triedy, aby sme sa spolu mohli opäť stretnúť, spoločne sa učiť, hrať, rozprávať.
  Aby sme však zabránili chorobe zavítať za naše brány, budeme sa musieť riadiť prísnymi pravidlami. Preto vás, milí rodičia, prosíme, o podrobné preštudovanie pokynov, týkajúcich sa znovuotvorenia našej školy i škôlky a ich dôsledné dodržiavanie. Veríme, že spoločnými silami zdoláme aj toto obdobie a jún v škole bude taký, aký má byť – v duchu ukončovania školského roka a tešenia sa na prázdniny.

  Dôležité informácie k otváraniu škôl
  Dôležité informácie k otváraniu ŠKD
  Dôležité informácie k nástupu do MŠ

  Bližšie informácie k prvému dňu, organizácii skupín a k tomu, čo si majú deti do školy pripraviť, vám zašlú triedne pani učiteľky mailom alebo ako správu cez edupage, pre MŠ cez facebookovú skupinu.

 • Obnovenie prevádzky v MŠ

  Obnovenie prevádzky v MŠ

  Milí rodičia škôlkarov!

  Od 1. júna 2020 otvárame opäť brány našej škôlky. Váš záujem o návrat detí do MŠ bol veľký, čo nás teší, avšak momentálne z kapacitných i bezpečnostných dôvodov nemôžeme splniť požiadavky všetkých rodičov. Preto vás, milí rodičia, opätovne vyzývame k zváženiu zaradenia Vášho dieťaťa do MŠ v mesiaci jún, predovšetkým pri menších deťoch.  Všetky informácie, týkajúce sa podmienok umiestnenia dieťaťa v materskej škole od 1. júna 2020 vám prinášame tu. Vyrozumenie o umiestnení resp. neumiestnení Vášho dieťaťa v MŠ vám bude zaslané mailom v priebehu tohto týždňa.

  Dôležité informácie k nástupu detí do MŠ

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Melíškova 650, 908 73 Veľké Leváre
 • Riaditeľ +421 34 7794110, 0911 979375

  Sekretariát +421 34 7751608

  Zástupca riaditeľa pre ZŠ 0911 979380

  Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 0910451150

  Materská škola 0910 451150

  Školská jedáleň 0914 214552

Fotogaléria