Navigácia

Zoznam tried

Názov
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Hindrová
Učebňa prvý stupeň - 3. A
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Markéta Hesková
Učebňa prvý stupeň - 4. A
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Simona StudeničováDiS
Učebňa prvý stupeň - 4. B
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivana Nimschová
Učebňa druhý stupeň - 5. A
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. arch.Petra Šebová
Učebňa druhý stupeň - 6. A
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Brezová
Učebňa druhý stupeň - 7. A
VI.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Slávka Pavlová
Učebňa druhý stupeň - 6. B
VII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Oto Vajs
Učebňa druhý stupeň - 7. B
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Pavol Munčák
Učebňa druhý stupeň - 8. A
VIII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tatiana Zapletalová
Učebňa druhý stupeň - 8. B
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Bc.Andrea Hricová
Učebňa druhý stupeň - 9. A
IX.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Milan Hruboš
Učebňa druhý stupeň - 9. B
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dagmar Kubinová
Učebňa prvý stupeň - 1. A
ŠPT Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Pollak
Učebňa druhý stupeň - špeciálna trieda
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Renata Viktorínová
Učebňa prvý stupeň - 1. B
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Kleinedlerová
Učebňa prvý stupeň - 2. A
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Čermáková
Učebňa prvý stupeň - 2. B
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Pollak
Učebňa druhý stupeň - 5. B

© aScAgenda 2024.0.1445 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.12.2023

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Melíškova 650, 908 73 Veľké Leváre
 • Riaditeľ +421 34 7794110, 0911 979375

  Sekretariát +421 34 7751608

  Zástupca riaditeľa pre ZŠ 0911 979380, zastupca.zs@levare.sk

  Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 0910451150, zastupca.ms@levare.sk

  Materská škola 0910 451150

  Školská jedáleň 0911 966617

Fotogaléria