Navigácia

Žiacka knižka

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
 • Bezpečne na internete aj počas prázdnin

  Milí rodičia a deti,
  síce je tu leto a hlavy máte určite plné prázdnin, no radi by sme upriamili vašu pozornosť na veľmi dôležitý post na stránke Polície SR o sociálnej sieti TIK TOK.
  Vieme, že aj mnohí žiaci a žiačky z našej školy sú na tejto sociálnej sieti aktívni, preto je vhodné venovať spomínanému postu pozornosť. Sme totiž presvedčení, že opatrnosti nikdy nie je dosť, hlavne pokiaľ ide o bezpečie našich detí.
  Prečítajte si preto, rodičia aj deti, status Polície - najmä odporúčania na jeho konci - a buďte aj v online priestore zodpovední :)

 • Odovzdávanie vysvedčení

  Milí rodičia, milí žiaci,
  zajtra nám končí školský rok. Prinášame vám základné informácie k zajtrajšiemu odovzdávaniu vysvedčení:

  • zídeme sa o 9.00 pred hlavným vchodom,
  • na začiatok vyhodnotíme uplynulý školský rok a odmeníme žiakov, ktorí sa počas roka zúčastnili súťaží a úspešne reprezentovali našu školu,
  • následne sa žiaci odoberú so svojimi triednymi učiteľmi do tried, kde im budú odovzdané vysvedčenia.

  V prípade daždivého počasia pôjdu žiaci do tried hneď pri príchode.
  Žiaci musia mať počas stretnutia pred školou povinne na tvárach rúško!
  Rodičia nemôžu vstupovať do budovy, na svoje deti čakajú pred školou.
  V posledný deň školského vyučovania (30.6.) sa žiakom nevydáva obed a ŠKD nie je v prevádzke.

 • Žiaci 2. stupňa prídu do školy

  Milí žiaci 2. stupňa,

  od 22. 6. otvárame školu i pre vás! Keďže ide o posledných pár školských dní, kedy nás čakajú povinnosti i radosti ako spoločné fotografovanie, odovzdávanie učebníc, upratanie tried, ale i stretnutia s kamarátmi, spolužiakmi, učiteľmi, harmonogram v danom týždni bude pre jednotlivé triedy druhého stupňa upravený. O presnom čase stretnutí (čas strávený v škole, príchod, odchod, plán aktivít, dátumy, ako aj čo si priniesť do školy) vás budú informovať vaši triedni učitelia. Dôležité pre všetkých však je, že v prvý deň je potrebné priniesť rodičom podpísané vyhlásenie o zdravotnom stave žiaka, ktoré si môžete stiahnuť tu alebo zobrať zo stolíka pred školou. Tým, že už nebudeme mať klasické vyučovanie, nebude pre žiakov druhého stupňa pripravovaný obed. Pre 1. až 5. ročník a ŠKD je organizácia vyučovania nezmenená.

 • Potvrdenie od pediatra pre škôlkarov

  Milí rodičia nových škôlkarov,

  vzhľadom k uvoľňovaniu opatrení vás žiadame o doloženie potvrdenia od pediatra o zdravotnom stave a zaočkovaní dieťaťa k prihláške nových detí do MŠ. V prípade, že si tlačivo nemôžete vytlačiť, môžete si ho vyzdvihnúť na stolíku pred školou. Potvrdenie môžete odovzdať osobne alebo vhodením do schránky.

 • Fotografovanie

  Milí žiaci,

  aj tento rok si budete môcť odniesť spomienku na uplynulý školský rok v podobe spoločnej triednej fotografie, prípadne fotografie s kamarátmi. V pondelok 22.6. zahajujeme možný vstup všetkých detí do školy spoločným fotografovaním!
  Harmonogram fotografovania určíme podľa tried, triedni učitelia vás budú informovať. Cena fotografie triedy je 1 euro, ak by ste sa chceli fotiť ako skupinka kamarátov, cena fotografie je 0,80 eura.
  Dúfame, že počasie nám bude priať a vyjdú nám krásne fotky - krásne spomienky!

 • Zmena v MŠ od 15. júna 2020

  Milí rodičia,

  podľa rozhodnutia ministra školstva sa opätovne menia podmienky otvorenia materskej školy.
  Od 15. júna sa organizácia MŠ mení nasledovne:

  • Vzhľadom na kapacitné možnosti MŠ môžeme prijať deti zamestnaných rodičov. Rodičia, ktorí máte záujem prihlásiť svoje dieťa do MŠ na posledné júnové týždne, žiadame vás o nahlásenie dieťaťa na facebookovú skupinu Materská škola Veľké Leváre alebo na t.č. 0910451150 do zajtra 11.6.2020 do 12.00.
  • V prípade záujmu o nahlásenie dieťaťa na pobyt
 • Doloženie dokladov k prihláške do MŠ

  Pripomíname rodičom, ktorí podali žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ, aby doložili potvrdenie od pediatra o zdravotnom stave a zaočkovaní dieťaťa do 24.6.2020.

 • Potvrdenie o zamestnaní rodičov

  Milí rodičia,

  opätovne pripomíname, že hlavným kritériom pri prijímaní detí do ŠKD je zamestnanosť oboch rodičov, ktorú je potrebné preukázať potvrdením od zamestnávateľa. Kritérium veku, resp. ročníka (od najnižšieho po najvyšší) len dodatočne pomáha pri rozhodovaní, ak je prihlásených viac detí ako môžeme prijať. Potvrdenia je potrebné doručiť buď hneď so žiadosťou do 12.6. alebo dodatočne najneskôr do 17.6., kedy bude prijímanie do ŠKD ukončené (v prípade naplnenia kapacity).

 • 1. júna na MDD nastúpilo do 3.A triedy 15. žiakov. Nakoľko je učenie počas pandémie koronavírusu iné ako doteraz a hlavne je zamerané na opakovanie a utvrdenie učiva, rozhodla sa p. učiteľka Valachovičová spríjemniť deťom školu. Vymyslela si Školu hrou. Deti sa hrajú s vybranými slovami, slovnými druhmi. Precvičujú si násobilku pomocou hry Čierny Peter. Čítajú si na lúke medzi stromami a prírodovedu si užívajú tiež vonku. Učivo „Význam lesa“ preberali a názorne si overili svoje poznatky v praxi na čerstvom vzduchu v objatí stromov a kríkov v okolí školy. Zisťovali všetko o vybranom strome. Zistili, aké má breza listy, koľko metrov je vysoká, široká, aké má kvety aj plody. Na záver sa deti išli nabiť energiou a objímali jeden zo stromov pri detskom ihrisku. Tretiaci sa tešia na ďalšie zážitky v škole. Radujú sa, že majú domáce úlohy až do konca júna zrušené!

 • Stavenisko v areáli ZŠ s MŠ

  Milí rodičia, milí žiaci,

  pomaly sa nám blíži koniec rekonštrukcie materskej školy. K vynoveným priestorom v budove pribudne i krásne ihrisko pre deti MŠ spolu s dvomi veľkými pieskoviskami. Všetci sa už tešíme, kedy budeme môcť nové priestory využívať. Zatiaľ je to však stále stavenisko, kde môže prísť k úrazu rovnako ako k poškodeniu ešte nedokončeného ihriska či pieskovísk. Bola by škoda zničiť niečo ešte skôr, ako to bolo hotové a odovzdané do užívania. Preto na vás apelujeme, aby ste rešpektovali ZÁKAZ VSTUPU na stavenisko - čo sú priestory okolo MŠ vrátane nového ihriska a pieskovísk! Zároveň tiež pripomíname, že v areáli školy nie je dovolené sa zdržiavať v čase mimo vyučovania a bez pedagogického dozoru.

 • 2% dane

  Milí rodičia a priaznivci našej školy!

  Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste darovali 2% aj v tejto neľahkej dobe, kedy bolo mnoho vecí sťažených či nedostupných. Našťastie, situácia sa vyvíja pozitívne a stále viac opatrení a obmedzení sa uvoľňuje či úplne ruší. 2% však ešte stále môžete poukazovať - tento čas trvá až do obdobia 2 mesiace po ukončení pandemického obdobia. Napriek tomu, že prístup do školy je ešte obmedzený, môžete potvrdenie o dvoch percentách doručiť osobne a vhodiť ho do schránky pri vchode do školy, prípadne odovzdať učiteľom pri rannom filtri. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme!

 • Prihlasovanie detí do ŠKD na školský rok 2020/2021

  Milí rodičia,

  prihlasovanie detí do školského klubu pre školský rok 2020/2021 prebieha v termíne od 01.06. do 12.06.2020 formou doručenia vyplnenej žiadosti o prijatie do ŠKD a potrebných dokumentov poštou alebo osobne vhodením obálky do schránky pri hlavnom vchode do budovy školy. Obálku označte nápisom „Prihláška do ŠKD“. Žiadosť si môžete stiahnuť tu alebo na stránke obce, prípadne si ju môžete vyzdvihnúť osobne pred budovou školy. K žiadosti priložte potvrdenie od zamestnávateľa oboch rodičov (v prípade, že v súčasnosti nemôžete toto potvrdenie doručiť, prosím vás o priloženie vlastnoručne podpísaného čestného prehlásenia o zamestnaní a potvrdenie nám doručíte neskôr).
  Vzhľadom na obmedzenú kapacitu miest v ŠKD postupujeme pri prijímaní detí do ŠKD podľa nasledovného kľúča:

 • Matematický KLOKAN

  Súťaž vznikla v roku 1991 vo Francúzsku. Tvorcovia jej dali názov po austrálskom národnom zvieratku. Inšpirovali sa podobnou súťažou, ktorá vznikla v Austrálii. Oficiálnym usporiadateľom súťaže je Asociácia KSF – Kangourou sans frontiéres (Klokan bez hraníc). Združuje už viac ako 65 krajín z Európy, Ázie, Ameriky, a dokonca aj z Afriky. V marci 2019 súťažilo spolu 6 293 071 žiakov.

  Harmonogram pripojenia sa do online súťaže:

  2. ročník Klokanko 2: 10. júna

  3. ročník Klokanko 3: 11. júna

 • Medzinárodný deň detí

  Tento krátky pozdrav letí, všetkým deťom ku DŇU DETÍ.

  Nech na vašej tvári, iba úsmev žiari.

  A v srdiečku šťastie každým dňom nech rastie

  Malá neviditeľná potvora nám zabuchla dvere do školy. Zo začiatku sme si povedali:„ Hurá, nebudeme chodiť do školy, to bude fajn.“ Čas beží, my sme zatvorení doma, sedíme pri PC a už nás to nebaví. Chceli by sme ísť do školy - všetci.
  Posledný školský mesiac sa začína Vaším sviatkom deti. K tohtoročnému sviatku sme pre Vás pripravili prvé stretnutia po dlhej dobe. Čakajú na Vás upravené triedy, ranný filter, na chodbách sa budeme stretávať s rúškami na tvári, ale... konečne sa posadíme do školských lavíc. Zábavnou formou a zážitkovým učením si zopakujeme učivo, ktoré ste tuším aj pozabúdali, ale hlavne sa naučíme niečo nové. Tak medzi nami, prezradím vám... šušušu nebudete mať domáce úlohy. Hurá! Prajeme Vám krásny nie len dnešný deň, ale aj tie, ktoré ešte len prídu. Nech ste šťastní, zdraví - to je to najvzácnejšie v dnešnej dobe - a milovaní, aby ste stále cítili teplo domova.

 • Príchod a odchod zo školy od 1. júna 2020

  Milí rodičia, milí žiaci!

  Informujeme vás, že od 1. júna bude organizácia vyučovania a prevádzky ŠKD v našej škole nasledovná:

  - vyučovanie bude prebiehať v 7 skupinách (prváci, druháci, tretia A, tretia B, štvrtáci, piata A, piata B),
  - deti, ktoré budú navštevovať ŠKD, budú zadelení do dvoch skupín (prváci, tretia A),
  - deti, ktoré sa budú stravovať, budú chodiť do jedálne podľa rozpisu so svojimi skupinami v čase od 11.15 (prváci, druháci, tretia B) do 12.00 (ostatné skupiny). Na obed budú čakať vo svojej triede so svojimi učiteľmi.

 • Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa

  Milí rodičia,

  upozorňujeme vás na povinnosť zákonného zástupcu pred nástupom dieťaťa do školy od 1. júna 2020 priniesť do školy podpísané vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, nemá nariadené karanténne opatrenia, ani nikto z jeho blízkych a členov spoločnej domácnosti. Tlačivo k tomuto vyhláseniu si môžete stiahnuť tu alebo si ho môžete vyzdvihnúť osobne v škole. Pripomíname, že vypísané tlačivo musí priniesť dieťa alebo rodič do školy v prvý deň, inak dieťa do školy nemôže nastúpiť! Rovnako je potrebné vypísať a doručiť toto tlačivo vždy, ak dieťa chýba v škole viac ako tri dni.

 • Opäť do školy!

  Milí rodičia, milí žiaci!

  1.júna 2020 naša škola opäť ožije. Síce sa nemôžeme vrátiť všetci a tí, ktorí budú v škole, budú musieť dodržiavať presné bezpečnostné a hygienické opatrenia, napriek tomu sa tešíme. Pani upratovačky čistia a dezinfikujú škôlku i školu, pani učiteľky chystajú triedy, aby sme sa spolu mohli opäť stretnúť, spoločne sa učiť, hrať, rozprávať.
  Aby sme však zabránili chorobe zavítať za naše brány, budeme sa musieť riadiť prísnymi pravidlami. Preto vás, milí rodičia, prosíme, o podrobné preštudovanie pokynov, týkajúcich sa znovuotvorenia našej školy i škôlky a ich dôsledné dodržiavanie. Veríme, že spoločnými silami zdoláme aj toto obdobie a jún v škole bude taký, aký má byť – v duchu ukončovania školského roka a tešenia sa na prázdniny.

 • Obnovenie prevádzky v MŠ

  Milí rodičia škôlkarov!

  Od 1. júna 2020 otvárame opäť brány našej škôlky. Váš záujem o návrat detí do MŠ bol veľký, čo nás teší, avšak momentálne z kapacitných i bezpečnostných dôvodov nemôžeme splniť požiadavky všetkých rodičov. Preto vás, milí rodičia, opätovne vyzývame k zváženiu zaradenia Vášho dieťaťa do MŠ v mesiaci jún, predovšetkým pri menších deťoch. Všetky informácie, týkajúce sa podmienok umiestnenia dieťaťa v materskej škole od 1. júna 2020 vám prinášame tu. Vyrozumenie o umiestnení resp. neumiestnení Vášho dieťaťa v MŠ vám bude zaslané mailom v priebehu tohto týždňa.

 • Prihlasovanie do ŠKD

  Milí rodičia,

  v súvislosti s otváraním škôl od 1. júna 2020 plánujeme aj otvorenie ŠKD pre deti, ktoré ju v tomto šk. roku navštevovali. Kvôli dodržiavaniu opatrení, vydaných MŠVVaŠ, týkajúcich sa počtu detí v skupine ako aj dodržania rozdelenia skupín (deti, ktoré sú spolu doobeda v triede, budú spolu aj poobede v školskom klube, skupiny sa nemôžu spájať) vás žiadame o záväzné vyjadrenie, či máte záujem prihlásiť svoje dieťa aj do ŠKD.

  Organizácia ŠKD je plánovaná nasledovne:
  - otvorenie rannej družiny závisí od nahláseného počtu detí (a ich zaradenia do jednotlivých skupín),
  - poobedná družina by prebiehala v čase 11.30 - 16.00.
  - ŠKD je určená prioritne pre 1. - 3. ročník.

 • Záväzné vyjadrenie k účasti Vášho dieťaťa na vyučovaní

  Milí rodičia,

  na stránke sme zverejnili prihlasovanie - záväzné vyjadrenie k účasti Vášho dieťaťa na vyučovaní od 1. júna 2020. Prosíme Vás, aby ste najneskôr do utorka 26.5. potvrdili, či sa bude alebo nebude Vaše dieťa zúčastňovať vyučovania v škole.
  Vyučovanie bude prebiehať v skupinách najviac po 20 detí v triedach s jedným učiteľom. Účasť na vyučovaní (či pošlete v tomto čase Vaše dieťa do školy) je dobrovoľná, vyučovanie bude naďalej prebiehať aj dištančnou formou, len v prispôsobenom režime. Presné podmienky priebehu vzdelávania ako aj otvorenia ŠKD Vám poskytneme čo najskôr, zatiaľ potrebujeme vedieť záujem rodičov o návrat detí do školy.
  V prípade, že Vám nejde realizovať prihlásenie cez edupage, kontaktujte prosím triedneho učiteľa.

 • Záväzné vyjadrenie rodičov k navštevovaniu MŠ

  Milí rodičia škôlkarov,

  žiadame Vás o záväzné vyjadrenie záujmu o navštevovanie MŠ Vaším dieťaťom v čase od 1. júna 2020. Prihlasovanie detí bude prebiehať prostredníctvom sociálnej siete cez uzatvorenú facebookovú skupinu Materská škola Veľké Leváre v termíne 19.5 - 26.5.2020. V prípade potreby môžete prihlásiť dieťa aj formou SMS na tel. číslo 0910451150 (zástupkyňa MŠ).
  Prednostne budú prijímané deti rodičov v prvej línii (zdravotníci, hasiči, policajti, pedagogickí pracovníci, zamestnanci verejnej správy), deti oboch zamestnaných rodičov a predškoláci. Počet miest bude z dôvodu dodržania hygienicko-epideniologických opatrení a momentálne zníženej kapacity MŠ obmedzený. Presné podmienky organizácie MŠ Vám poskytneme čo najskôr, zatiaľ potrebujeme vedieť záujem rodičov. Zároveň vás žiadame o vyjadrenie, či máte záujem o celodennú alebo poldennú starostlivosť.

 • Je máj – lásky čas. V tomto tak zvláštnom čase, keď nás neznáma choroba zatvorila do našich domov, nezabúdame na naše mamky, babky, tety. Takmer dva mesiace majú naše mamky plné ruky práce a niekedy zabudneme povedať to skromné slovko ďakujem. Naši žiaci uvili pre všetky matky krásnu kytičku, ktorá je poďakovaním za ich usilovnú prácu, plná nežných pohladení a sladkých božtekov

  Kytičku skromnú, ako si ty sama

  vložím Ti do rúk, aby som Ti ďakovala

  aby som Ti povedala, že Ťa mám rada

  kytičkou skromnou ako si Ty sama

 • Koncoročné hodnotenie žiakov v čase online vyučovania

  Milí rodičia, milí žiaci,

  informujeme vás o spôsobe priebežného a záverečného hodnotenia v druhom polroku šk. roka 2019/2020, ktoré vychádza z usmernenia MŠVVaŠ. Informácie o hodnotení nájdete tu.
  O prospechu vášho dieťaťa budete informovaní triednymi učiteľmi v priebehu budúceho týždňa (od 14.5.2020) telefonicky alebo mailom. Bližšie informácie k individuálnemu online RZ nájdete tu.

 • Zápis do materskej školy

  Milí rodičia!

  Oznamujeme vám, že zápis detí do materskej školy sa bude konať v dňoch 18. – 19. mája 2020 v čase od 9.00 do 12.00. hod. Zápis bude prebiehať za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení bez účasti detí formou zasielania prihlášok s priloženými dokumentmi poštou alebo vhodením obálky s označením „Zápis do MŠ“ do poštovej schránky pri hlavnom vchode do budovy školy.

  Všetky informácie týkajúce sa zápisu dieťaťa do MŠ nájdete na stránke našej školy v sekcii MŠ, na stránke obce alebo vyvesené v oznamoch na dverách budovy školy.

 • Žiaci z 3.A triedy si s p. učiteľkou Valachovičovou pripomenuli Deň narcisov, trocha netradične. Nakoľko sa zbierka ku Dňu narcisov tento rok neuskutočnila kvôli pandémii COVID 19, tak si ju deti chceli pripomenúť inak. Vyrobili si krásne narcisy z odpadového materiálu, konkrétne z obalu na vajíčka. Využili pri tom svoju fantáziu, farby a vytvorili krásne práce.

 • Zápis do 1. ročníka

  Milí rodičia budúcich prváčikov!

  Tento rok vás, žiaľ, nemôžeme privítať v priestoroch našej školy, aby sme vám i vašim deťom ukázali, čo zaujímavé a veselé ich tu čaká. Ale to vôbec nevadí. Počkáme, až tento nepríjemný čas prehrmí a potom našich prváčikov slávnostne a s veľkou radosťou privítame už rovno v septembri na začiatku nového školského roka.
  Zatiaľ je však potrebné, aby ste vaše deti riadne zapísali do prvého ročníka. Zápis sa bude konať vo štvrtok a v piatok 23.4. a 24.4.2020 v čase od 9.00 do 17.00 v budove základnej školy. Keďže pre ochranu zdravia nás všetkých je potrebné dôsledne dodržiavať hygienické opatrenia, zápis prebehne len formou odovzdania zalepených obálok s vypísanými tlačivami a priloženými dokumentmi potrebnými k zápisu. Obálky označte textom „Zápis do 1. ročníka“ a vhoďte do poštovej schránky, umiestnenej v priestore pri vstupných dverách do budovy.

 • A takto sa učia na diaľku naši štvrtáci.Na hodinách slovenského jazykasa sa venujeme podstatným menám. Žiaci dostali za úlohu urobiť rozhovor pomocou pádových otázok. A chytili sa toho naozaj na výbornú! Bolo veľmi náročné vybrať, lebo všetky videá boli niečím zaujímavé. Tuto je malá ochutnávka a postupne budeme pridávať ďalšie. Nech sa páči!

 • Vrátenie poplatkov - ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ

  Milí rodičia,

  vzhľadom na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu prerušenia vyučovania a prevádzky školských zariadení vám oznamujeme, že poplatky za MŠ, ŠKD, ŠJ vám budú vrátené v alikvótnej čiastke k počtu dní, ktoré vaše deti navštevovali dané zariadenie. Poplatky budú vrátené na konci školského roka.
  Bližšie informácie k jednotlivým poplatkom nájdete na našej stránke:

  - pre ŠKD v sekcii Vzdelávanie online - informácie pre rodičov alebo v sekcii Školský klub detí - Oznamy pre rodičov,

  - pre MŠ v sekcii Materská škola - Dôležité informácie,

 • A je tu Veľká noc!

  Milí rodičia, žiaci, kolegovia,

  dovoľte mi popriať vám krásne a pohodové prežitie veľkonočných sviatkov. Na tieto sviatky sa vždy všetci tešíme - dospelí, že si trocha oddýchnu od pracovného zhonu, deti sa tešia na prázdniny a mnohí aj na šibačku, oblievačku, sladkosti a kopec zábavy. Kresťania prežívajú najväčšie sviatky svojej viery. A všetci sa tešíme z jari, slniečka, prebúdzajúcej sa prírody.
  Tento rok, žiaľ, bude naša Veľká noc iná. Čaro prázdnin a dovolenky sa tak trochu stratilo, radostné očakávanie blížiacich sa sviatkov zaniká vo víre informácií o šíriacej sa chorobe, preventívnych opatreniach a obmedzeniach, ktoré niektorých nútia zostať doma, iným naopak takmer nedajú vydýchnuť. Napriek tomu mi dovoľte popriať vám krásne sviatky. Využime tieto i všetky nasledujúce dni najlepšie ako sa dá, vyťažme z nich to dobré a pozitívne. Oberali nás sociálne siete o osobné kontakty? Teraz ich práve vďaka nim môžeme udržiavať! Nemali sme kvôli práci čas na rodinu? Teraz je tá správna chvíľa udržiavať rodinný kozub pri tej správnej teplote. Aby nás hrial ešte dlho potom, keď sa svet vráti do starých koľají a zase budeme naháňať nepolapiteľný čas.
  Tešme sa teda z každého dňa, ktorý strávime so svojimi najbližšími. Užime si upokojujúce ticho pri prechádzke lesom, pohodu pri čítaní knihy. Pripomeňme si podstatu veľkonočných sviatkov a prežime ich naplno. A svojím zodpovedným prístupom a rešpektovaním pravidiel pomôžme tým, ktorí sa snažia nás pred chorobou ochrániť. Veselú V

 • Ani naši škôlkari nezaháľajú a poctivo doma trénujú kreslenie, maľovanie, strihanie, pečenie.... Nezabudnú pozdraviť svoje pani učiteľky ani kamarátov. Tešia sa už na čas, kedy sa budeme môcť opäť vrátiť do škôlky a pracovať spolu. Do toho času prispievame aspoň pár prácami, ktoré vytvorili spolu s rodičmi.

 • Žiaci 3.A triedy veľmi vzorne pracujú na domácich úlohách, píšu, vymýšľajú, kreslia a vyrábajú. Rodičia týchto žiakov sú veľmi ochotní spolupracovať a pomáhať, preto sa s 3.A pracuje na výbornú! Na výtvarnej výchove mali za úlohu obkresliť svoju ruku, rozdeliť ju na rôzne časti a čo najfarebnejšie ju vymaľovať. Úlohy sa zhostili veľmi dobre. Na vlastivede mali za úlohu ukázať, čo im hovorí separovanie odpadu, ako to vidia oni svojimi očami. Za pomoci rodičov vytvorili veľmi pekné práce, o ktoré by sme sa radi podelili.

 • Ľudstvo dostalo chorobu. Celý svet straší niečo miniatúrne. Čo ani nevidno, ale dokáže nás skrotiť, dáva nám príučku a veľa pokory. Táto choroba nám zavrela školy a rodičia si môžu vyskúšať prácu učiteľov. Deti sa musia učiť doma a zrazu im chýbajú kamaráti a v mnohých prípadoch aj my učitelia.

  Hoci doma nezvoní, každým dňom žiaci dostávajú úlohy online. S vypracovaním pomáhajú aj rodičia a učitelia sedia celé dni pri počítačoch a kontrolujú prácu žiakov. Žiaci 6.A na technike pripravujú projekt Deň Zeme. Táto choroba nám ukázala, aký je pobyt v prírode pre nás tak vzácny a musíme veľa robiť, aby sme si prírodu zachránili. Vypracovať domácu úlohu z matematiky je pre mnohých zábavou, no mnohí vypracujú úlohu hala- bala, že sa nedá ani opravovať. Preto je naša práca neľahká. Nájsť aspoň niečo dobré v každej úlohe. Ďakujeme žiakom, ktorí nám v tomto čase poslali milé prekvapenie – blahoželanie ku Dňu učiteľov. Veľa trpezlivosti a pokory... spolu to dáme.

 • Naše ONLINE hotové práce od žiakov

  Ocitli sme sa všetci spolu vo veľmi náročnej situácii. Ale dôležité je myslieť pozitívne a povedať si, že s disciplínou, ktorú nám prikazujú vládne inštitúcie to VŠETCI SPOLU URČITE ZVLÁDNEME.

  Rodičia doma deťom riadia program cez voľný čas, aktívny čas pri úlohách a rodinný život, ktorý by sme si všetci mali v tejto náročnej dobe vážiť najviac. Ale na našej škole máme veľmi šikovných žiakov, či menších, či väčších a so zadaniami od triednych učiteľov si dokážu poradiť, aj keď nesedia dopoludnia v škole.

 • Pozrime si prácu našich prváčikov, ktorí si usilovne plnia svoje školské povinnosti za pomoci svojich rodičov. Píšeme, čítame, počítame, kreslíme a zbierame hviezdičky.

 • 28.marec - Deň učiteľov

  Dnes si pripomíname narodenie Jána Amosa Komenského, "učiteľa národov", ktorého myšlienky nám doteraz poskytujú múdrosť a cenné rady ako učiť. Tento deň je v našej krajine venovaný všetkým učiteľom, ktorí sa svojou každodennou prácou a úsilím snažia ukázať deťom cestu k poznaniu. A hoci sa svet neustále mení, dobré vzdelanie je rovnako dôležité dnes ako v minulosti.
  Milí kolegovia, milí učitelia, ďakujem vám za každý deň vašej usilovnej práce. Dovoľte mi popriať vám ešte veľa chuti a odhodlania pokračovať vo vašom úsilí. Viem, že najväčšou odmenou pre každého učiteľa je úspešný a spokojný žiak.

 • Pomoc pri otváraní dokumentov z Wordu

  Milí žiaci

  zistili sme, že niektorí z vás majú ťažkosti pri sťahovaní súborov s úlohami do telefónu, resp. počítača - súbor vám nejde otvoriť. Problém zrejme spočíva v tom, že mobil, resp. starší počítač daný súbor nevie stiahnuť.
  Vieme vám pomôcť nasledovne:
  - môžete si stiahnuť malý program, ktorý vám umožní otvárať aj novšie súbory (ide to však len v počítači):

  1. Najskôr si zatvorte word, excel.
  2. Nainštalujte si program FileFormatConverters.exe
  Stiahnuť sa dá tu:

  https://download.cnet.com/Microsoft-Office-Compatibility-Pack-for-Word-Excel-and-PowerPoint-File-Formats/3000-18483_4-10648733.html

 • Prerušenie vyučovania a prevádzky školy a školských zariadení

  Milí rodičia, milí žiaci,

  na základe opatrenia MŠVVaŠ zo dňa 24.3. 2020 zostávajú školy a školské zariadenia zatvorené až do odvolania. Výučba prebieha naďalej online prostredníctvom našej edupage stránky, preto vás žiadame, aby ste naďalej komunikovali s vyučujúcimi prostredníctvom edupage, prípadne mailom či telefonicky, ako doteraz.
  Z dôvodu prerušenia vyučovania sa v tomto školskom roku ruší Monitor - testovanie deviatakov.
  Prijímačky na stredné školy by mali prebehnúť do 30. júna 2020, presné termíny vám budú oznámené po stanovení termínov ministerstvom, resp. príslušnými orgánmi.
  Zápis prvákov prebehne v termíne 15. - 30. apríl, presný dátum zápisu na našej škole vám dáme vedieť prostredníctvom školskej stránky, obecnej stránky i rozhlasu v priebehu budúceho týždňa. Zápis prebehne formou prevzatia prihlášok od rodičov bez účasti detí.
  Zároveň vám dávame do pozornosti stránku zriadenú MŠVVaŠ, kde nájdete všetky potrebné informácie, týkajúce sa prerušenia vyučovania na školách, prerušenia prevádzky školských zariadení, vzdelávania online, ako aj pomoc a podporu pri vzdelávaní vašich detí doma - www.ucimenadialku.sk
  Príspevky za MŠ a ŠKD sa v mesiacoch, počas ktorých sú školské zariadenia zatvorené, nebudú vyberať. Za mesiac marec a mesiac, kedy nastúpime opäť do školy a škôlky, sa bude vyberať príspevok alikvótny k počtu dní navštevujúcich MŠ či ŠKD. Preplatok bude rodičom vrátený na konci školského roka.

 • Hodnotenie vzdelávania online

  Milí žiaci, milí rodičia,

  informujeme vás o pravidlách, dôležitých pri vzdelávaní online.
  Vzdelávanie týmto spôsobom je porovnateľné so vzdelávaním v škole - práca žiakov sa kontroluje, hodnotí, klasifikuje. Preto vás chceme upozorniť, že úlohy je potrebné vypracovávať v určenom čase podľa pokynov, inak bude žiacka práca hodnotená ako nesplnená.

  Úlohy budú pridávané na stránku každý deň podľa rozvrhu vždy do 12.45.
  Čas na vypracovanie úlohy zadáva učiteľ, najskôr ju treba splniť do nasledujúcej hodiny.
  Po vypracovaní úlohy je potrebné poslať učiteľovi spätnú väzbu - podľa pokynov učiteľa (obrázok na mail, vypracovaný PL, vyplnený online test, ...).
  Po ukončení úlohy prosím odkliknite, že je úloha vybavená, aby učiteľ videl, že ste si úlohu splnili (aj ak ide napr. o pozeranie prezentácie, vzdelávacieho videa, ...).

Streda 12. 8. 2020

Najbližšie podujatia

Najbližšie podujatia

30.06. Slávnostné ukončenie školského roka, odovzdávanie vysvedčení

01.07. - 31.08. Letné prázdniny

01.09. Deň Ústavy SR - štátny sviatok

02.09. Slávnostný začiatok školského roka 2020/2021

 

Podujatia materskej školy

TU.

Partneri

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Melíškova 650, 908 73 Veľké Leváre
 • Riaditeľ +421 34 7794110, 0911 979375

  Sekretariát +421 34 7751608

  Zástupca riaditeľa pre ZŠ 0911 979380

  Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 0910451150

  Materská škola 0910 451150

  Školská jedáleň 0914 214552

Fotogaléria