Navigácia

Školská psychologička


      

ŠKOLSKÁ PSYCHOLOGIČKA

 

Školská psychologička je k dispozícii deťom, učiteľom a rodičom. Pomáha pri riešení zložitých situácií vo vzťahoch, pri konfliktoch a rovnako aj v náročných situáciach jednotlivca. Podieľa sa na riešení špecifických potrieb žiakov v oblasti správania (hyperaktivita, impulzivita, agresivita, šikana, pasivita, strach, tréma, úzkosť a pod.).

Psychológ pracuje s deťmi individuálne aj skupinovo. Poskytuje konzultácie rodičom. Podieľa sa na budovaní triednej klímy a zdravých vzťahov medzi deťmi.

Poskytuje poradenstvo v oblasti profesionálnej orientácie a voľby povolania žiakov.

Pri svojej práci sa riadi etickým kódexom školského psychológa.

 

 

Školská psychologička: Mgr. Lucia Kanisová

Email: lucia.kanisova.zs@levare.sk

Telefón: 0907 176 797

O psychologické služby školského psychológa môžu žiaci a rodičia požiadať osobne, e-mailom alebo prostredníctvom triedneho učiteľa. Konzultačné hodiny pre rodičov sú každú STREDU od 13.00 do 15.30 alebo v termíne, ktorý si dohodneme telefonicky.

V škole budem prítomná v UTOROK, STREDU A ŠTVRTOK.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Melíškova 650, 908 73 Veľké Leváre
 • Riaditeľ +421 34 7794110, 0911 979375

  Sekretariát +421 34 7751608

  Zástupca riaditeľa pre ZŠ 0911 979380, zastupca.zs@levare.sk

  Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 0910451150, zastupca.ms@levare.sk

  Materská škola 0910 451150

  Školská jedáleň 0914 214552

Fotogaléria