Navigácia

Školská psychologička


      

ŠKOLSKÁ PSYCHOLOGIČKA

 

Školská psychologička je k dispozícii deťom, učiteľom a rodičom. Pomáha pri riešení zložitých situácií vo vzťahoch, pri konfliktoch a rovnako aj v náročných situáciach jednotlivca. Podieľa sa na riešení špecifických potrieb žiakov v oblasti správania (hyperaktivita, impulzivita, agresivita, šikana, pasivita, strach, tréma, úzkosť a pod.).

Psychológ pracuje s deťmi individuálne aj skupinovo. Poskytuje konzultácie rodičom. Podieľa sa na budovaní triednej klímy a zdravých vzťahov medzi deťmi.

Poskytuje poradenstvo v oblasti profesionálnej orientácie a voľby povolania žiakov.

Pri svojej práci sa riadi etickým kódexom školského psychológa.

 

 

Školská psychologička: Mgr. Aneta Ščibrányová

O služby školského psychológa môžu žiaci a rodičia požiadať osobne, e-mailom, cez edupage alebo prostredníctvom triedneho učiteľa.

Kontakt: aneta.scibranyova.zs@levare.sk


Konzultačné hodiny (po dohode):   Pondelok: od 12:00 - 14:30
                                                             Utorok: od 12:00 - 14:30
                                                             Streda: od 8:00 - 11:00 

 

Informačný list                                                        

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Melíškova 650, 908 73 Veľké Leváre
 • Riaditeľ +421 34 7794110, 0911 979375

  Sekretariát +421 34 7751608

  Zástupca riaditeľa pre ZŠ 0911 979380, zastupca.zs@levare.sk

  Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 0910451150, zastupca.ms@levare.sk

  Materská škola 0910 451150

  Školská jedáleň 0911 966617

Fotogaléria