Navigácia

Rada školy Združenie rodičov a rada rodičov 2 % z dane z príjmu Ples rodičov a priateľov školy

Rada školy


V škole pôsobí 11-členná RADA ŠKOLY, ktorá je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov a rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a školského klubu detí.
Členovia rady školy sa volia na 4 roky. Aktuálne funkčné obdobie rady školy sa začalo v októbri 2017 a končí v októbri 2021. Členovia rady školy

 Zástupcovia pedagogických  zamestnancov

 RNDr. Pavel Bernát, zástupca pedagogických zamestnancov ZŠ,
 predseda rady školy

 Anna Slezáková, zástupca pedagogických zamestnancov MŠ 

 Zástupca ostatných zamestnancov

 Anna Micháleková

 Zástupcovia rodičov

 Mária Papánková, zástupca rodičov ZŠ

 Silvia Repáňová, zástupca rodičov ZŠ

 František Kujan, zástupca rodičov ZŠ

 Ing.arch. Lenka Masopustová, zástupca rodičov MŠ

 Delegovaní zriaďovateľom

 Iveta Ferenčičová

 Marek Kalivoda
 Mgr. Zuzana Pucherová, PhD.
 Mgr. Blažej Pišoja

 

So svojimi podnetmi alebo otázkami sa môžete obrátiť na ktoréhokoľvek člena rady školy.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Melíškova 650, 908 73 Veľké Leváre
 • Riaditeľ +421 34 7794110, 0911 979375

  Sekretariát +421 34 7751608

  Zástupca riaditeľa pre ZŠ 0911 979380

  Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 0910451150

  Materská škola 0910 451150

  Školská jedáleň 0914 214552

Fotogaléria