Navigácia

Rada školy Združenie rodičov a rada rodičov 2 % z dane z príjmu Ples rodičov a priateľov školy

Rada školy


V škole pôsobí 11-členná RADA ŠKOLY, ktorá je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov a rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a školského klubu detí.
Členovia rady školy sa volia na 4 roky.
Aktuálne funkčné obdobie rady školy: október 2021 - október 2025.Členovia rady školy

 Zástupcovia pedagogických  zamestnancov

 Anna Slezáková, predseda rady školy, 
 zástupca pedagogických zamestnancov MŠ

 Mgr. Dagmar Kubinová, 
 
zástupca pedagogických zamestnancov ZŠ 

 Zástupca ostatných zamestnancov

 Anna Micháleková

 Zástupcovia rodičov

 Adela Balgavá, zástupca rodičov ZŠ

 Katarína Matúšková, zástupca rodičov ZŠ

 Mária Papánková, zástupca rodičov ZŠ

 Ing.arch. Lenka Masopustová, zástupca rodičov MŠ

 Delegovaní zriaďovateľom

 Marek Kalivoda

 František Kujan
 Silvia Repáňová
 Mgr. Blažej Pišoja

 

So svojimi podnetmi alebo otázkami sa môžete obrátiť na ktoréhokoľvek člena rady školy.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Melíškova 650, 908 73 Veľké Leváre
 • Riaditeľ +421 34 7794110, 0911 979375

  Sekretariát +421 34 7751608

  Zástupca riaditeľa pre ZŠ 0911 979380, zastupca.zs@levare.sk

  Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 0910451150, zastupca.ms@levare.sk

  Materská škola 0910 451150

  Školská jedáleň 0914 214552

Fotogaléria