Navigácia

Informácie pre žiakov

Začiatok školského roka 2021/2022

2.9. 2021 - zahájenie školského roka, základné informácie od triednych učiteľov,
3.9. 2021 - 4 vyučovacie hodiny (triednické hodiny) - oboznámenie sa so školským poriadkom a potrebnými opatreniami, rozvrhom, preberanie učebníc,
6.9.2021 - vyučovanie podľa rozvrhu.

3.9.2021 bude vyučovanie prebiehať nasledovne:
- žiaci 1. stupňa a ŠPT: 4 vyučovacie hodiny v čase 8.00 - 11.40,
- žiaci 2. stupňa: 4 vyučovacie hodiny v čase 8.00 - 12.15. (ukončovanie 4. vyučovacej hodiny podľa rozpisu z dôvodu     rozloženia skupín v školskej jedálni)

ŠKD je v prevádzke od 3.9.2021:
- ranná: 6.15 - 7.45
- poobedná: 11.45 - 16.30.

ŠJ je v prevádzke od 3.9.2021. Prihlasovanie na obedy bude prebiehať v stredu 2.9. u vedúcej školskej jedálne telefonicky alebo osobne (vstup do kuchyne).

Podľa aktuálnych protiepidemických opatrení je potrebné pri vstupe do budovy školy ako aj pri hromadnom podujatí (zahájenie školského roka) mať prekryté dýchacie cesty rúškom!

Prehlásenie o bezpríznakovosti - žiak/dieťa

Prehlásenie o bezpríznakovosti - návštevník

Oznámenie o výnimke z karantény

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Melíškova 650, 908 73 Veľké Leváre
 • Riaditeľ +421 34 7794110, 0911 979375

  Sekretariát +421 34 7751608

  Zástupca riaditeľa pre ZŠ 0911 979380, zastupca.zs@levare.sk

  Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 0910451150, zastupca.ms@levare.sk

  Materská škola 0910 451150

  Školská jedáleň 0914 214552

Fotogaléria