Navigácia

Informácie pre žiakov

Začiatok školského roka 2022/2023

Školský rok 2022/2023 začneme slávnostným zahájením v pondelok 05. 09. 2022 o 9.00 pred hlavným vchdom do budovy školy.
V úvode - tak ako každý rok - si po privítaní predstavíme triedy, vyučujúcich a organizáciu vyučovania v najbližších dňoch.
(V prípade nepriaznivého počasia sa presunieme do tried).

Prpomíname rodičom žiakov (príp. starším žiakom), ktorí budú chodiť na obedy, aby v pondelok 05.09.2022 prihlásili svoje deti u vedúcej šk. jedálne (vchod zboku od kuchyne).

Prváci spolu so svojimi rodičmi pôjdu po slávnostnom zahájení do školy, kde im ich pani učiteľky ukážu triedy, kde sa budú učiť, oboznámia ich so základnými informáciami organizácie vyučovania v najbližších dvoch týždňoch. Zároveň sa stretnú aj s pani vychovávateľkami, ktoré im odovzdajú informácie o fungovaní ŠKD (pre tých, ktorí budú navštevovať školský klub).

Vyučovanie začína od utorka 06.09.2022. V tento deň budú triednické hodiny - žiaci sa budú oboznamovať so školským poriadkom, prevezmú si učebnice na daný školský rok, budú sa venovať triednym aktivitám.

Vyučovanie podľa rozvrhu začne od stredy 07.09.2022. 

Upozorňujeme žiakov i rodičov, že pri nástupe do školy (v septembri) a vždy po prerušení dochádzky do školy na 5 a viac vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) je potrebné predložiť "písomné vyhlásenie o bepzíznakovosti žiaka." Bezpríznakovosť môžete predložiť buď písomne (na papieri) alebo prostredníctvom edupage.
Žiaci, ktorí ešte nemajú edupage konto (prváci, noví žiaci) predložia prvé vyhlásenie písomne, prihlasovacie meno a heslo obdržia v utorok/stredu počas vyučovania od triedneho učiteľa.

Školské pomôcky, ktoré je potrebné zaobstarať do jednotlivých ročníkov, si môžete staihnuť tu.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Melíškova 650, 908 73 Veľké Leváre
 • Riaditeľ +421 34 7794110, 0911 979375

  Sekretariát +421 34 7751608

  Zástupca riaditeľa pre ZŠ 0911 979380, zastupca.zs@levare.sk

  Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 0910451150, zastupca.ms@levare.sk

  Materská škola 0910 451150

  Školská jedáleň 0911 966617

Fotogaléria