Navigácia

Testovanie 5

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl Testovanie 5 sa uskutoční v stredu 20. novembra 2019. 
Testovaní budú všetci žiaci 5. ročníka vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením, okrem žiakov s mentálnym postihnutím.

Žiaci budú testovaní z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra, z učiva, ktoré obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá Štátnemu vzdelávaciemu programu pre žiakov 1. stupňa ZŠ.

Základné informácie k testovaniu TESTOVANIE 5 - 2019

na www stránke: https://www.nucem.sk

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Melíškova 650, 908 73 Veľké Leváre
 • Riaditeľ +421 34 7794110, 0911 979375

  Sekretariát +421 34 7751608

  Zástupca riaditeľa pre ZŠ 0911 979380

  Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 0910451150

  Materská škola 0910 451150

  Školská jedáleň 0914 214552

Fotogaléria