Navigácia

Oznamy

  
 
  Vážení rodičia!

  Oznamujeme vám, že prevádzka školského klubu detí v školskom roku 2019/2020
  začína 3. septembra rannou družinou.

Prevádzka ŠKD: ranná družina začína o 6.15, poobedná družina končí o 16.30.
 

V pondelok 2. septembra prosíme rodičov detí prijatých do ŠKD, aby kontaktovali vychovávateľky ŠKD  a oznámili im čas príchodu a odchodu detí do ŠKD počas šk. roka.

 


​Vrátenie poplatkov za ŠKD

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na pobyt dieťaťa v školskom klube je 10 eur mesačne.

Zákonným zástupcom, ktorí uhradili celú čiastku (až do júna 2020), bude vrátená alikvótna časť za počet dní, počas ktorých bola prevádzka školského klubu prerušená zriaďovateľom.
Suma bude vrátená na konci školského roka  - výška vrátenej sumy záleží na momentálnom vývoji situácie (či bude alebo nebude spustená prevádzka ŠKD do konca školského roka).

Zákonní zástupcovia, ktorí uhrádzajú poplatok mesačne a neuhradili ešte za mesiac marec, zaplatia alikvótnu časť k počtu dní, kedy bol školský klub otvorený:
- za šesť dní - 2,70 eura.

Poplatky za ďalšie mesiace budú uhrádzané v závislosti od situácie.

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Melíškova 650, 908 73 Veľké Leváre
 • Riaditeľ +421 34 7794110, 0911 979375

  Sekretariát +421 34 7751608

  Zástupca riaditeľa pre ZŠ 0911 979380

  Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 0910451150

  Materská škola 0910 451150

  Školská jedáleň 0914 214552

Fotogaléria