Navigácia

Testovanie 9


Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl T-9 2023 (monitor) je plánované v termíne 22.03.2023. 
Testovaní budú všetci žiaci 9. ročníka vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením, okrem žiakov s mentálnym postihnutím.

Žiaci budú testovaní z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra, z učiva, ktoré obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá Štátnemu vzdelávaciemu programu pre žiakov 2. stupňa ZŠ.

Základné informácie k testovaniu TESTOVANIE 9-2023 nájdete na www stránke: https://www.nivam.sk alebo na tu.

T9-2023 Základné informácie

T9-2023 Harmonogram testovania

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Melíškova 650, 908 73 Veľké Leváre
 • Riaditeľ +421 34 7794110, 0911 979375

  Sekretariát +421 34 7751608

  Zástupca riaditeľa pre ZŠ 0911 979380, zastupca.zs@levare.sk

  Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 0910451150, zastupca.ms@levare.sk

  Materská škola 0910 451150

  Školská jedáleň 0911 966617

Fotogaléria