Navigácia

Partnerstvo základnej školy vo Veľkých Levároch a ľudovej školy v Drösingu


Jednou zo zaujímavých čŕt našej školy je partnerstvo s ľudovou školou v Drösingu – v Strezeniciach v Dolnom Rakúsku. Nadviazali sme ho v roku 1991 a zakrátko prerástlo do živého priateľstva medzi žiakmi i učiteľmi oboch škôl. Všetky spoločné podujatia sa uskutočňujú v neformálnej, veľmi srdečnej atmosfére a medzičasom sa stali pevnou súčasťou plánu práce našej i rakúskej školy.

Koordinátorkou partnerskej spolupráce je Mgr. Renáta Viktorínová.


Súčasťou partnerstva sú tieto aktivity:

 • Vyučovanie slovenčiny v ľudovej škole v Drösingu. (Školský vzdelávací program ĽŠ v Drösingu obsahuje od roku 2002 nepovinný predmet vyučovanie slovenčiny. Od samého začiatku je oň veľký záujem – zúčastňujú sa ho všetci žiaci školy.)
 • ​Vyučovanie základov nemeckého jazyka v materskej škôlke a na prvom stupni ZŠ s MŠ Veľké Leváre formou záujmového krúžku.
 • Vyučovanie nemčiny na druhom stupni ZŠ Veľké Leváre už od 6. ročníka.
 • Výmena učiteľov medzi ľudovou školou v Drösingu a základnou školou vo Veľkých Levároch.
 • Výmena žiakov medzi ľudovou školou v Drösingu a základnou školou vo Veľkých Levároch.
 • Spoločné výlety a exkurzie partnerských škôl.
 • Spoločná účasť na projektoch.
 • Prezentácia získaných poznatkov pri rôznych podujatiach.
 • Pracovné stretnutia koordinátorov partnerskej spolupráce.


Partnerstvo ZŠ s MŠ Veľké Leváre a ĽŠ Drösing našim žiakom poskytuje:

 • návštevy rakúskej ľudovej školy a spoločné vyučovanie,
 • vyučovanie nemeckého jazyka nemecky hovoriacim učiteľom (native speaker),
 • jazykové hry a piesne v oboch jazykoch,
 • spoločné poznávacie výlety do Rakúska a po Slovensku,
 • tvorivé aktivity, workshopy,
 • športové aktivity.


Všetky partnerské aktivity prinášajú žiakom nezabudnuteľné zážitky zo stretnutí s príslušníkmi iného štátu, zo spoločného poznávania Rakúska a Slovenska, skúsenosti s komunikáciou v cudzom jazyku, uvedomovanie si cezhraničnej spolupatričnosti, možnosť nadväzovať medzinárodné priateľstvá.


Webová stránka partnerskej školy http://www.vsdroesing.schulweb.at/1001,,,2.html

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Melíškova 650, 908 73 Veľké Leváre
 • Riaditeľ +421 34 7794110, 0911 979375

  Sekretariát +421 34 7751608

  Zástupca riaditeľa pre ZŠ 0911 979380, zastupca.zs@levare.sk

  Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 0910451150, zastupca.ms@levare.sk

  Materská škola 0910 451150

  Školská jedáleň 0911 966617

Fotogaléria