Navigácia

Režim dňa v ŠKD

 

Ranná družina: 6.15 - 7.45

Poobedná družina: 11.45 - 16.30

 

Počas rannej družiny sa vytvára jedna zberná trieda pre všetky deti navštevujúce ŠKD.

V poobednej družine sa deti delia do troch oddelení. 

Po ukončení hlavnej výchovnej činnosti (po 15.00) sa deti opäť spájajú do zbernej triedy.
 

Podľa aktuálnej epidemiologickej situácie a odporúčaní RUVZ a MŠVVaŠ SR (pri jej výraznom zhoršení)  bude organizácia ŠKD upravená nasledovne:

- bude obmedzená / pozastavená prevádzka rannej družiny,

- poobedná družina bude delená na viac oddelení, aby sme zabezpečili čo najmenšie premiešavanie skupín (podľa prevádzkových a personálnych možností školy).

O všetkývh úpravách organizácie ŠKD budú zákonní zástupcovia informovaní prostredníctvom edupage konta, telefonicky alebo správou v družináriku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Melíškova 650, 908 73 Veľké Leváre
 • Riaditeľ +421 34 7794110, 0911 979375

  Sekretariát +421 34 7751608

  Zástupca riaditeľa pre ZŠ 0911 979380, zastupca.zs@levare.sk

  Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 0910451150, zastupca.ms@levare.sk

  Materská škola 0910 451150

  Školská jedáleň 0911 966617

Fotogaléria