Navigácia

Otváranie prevádzky MŠ v júni 2020

Milí rodičia,

žiadame vás o doloženie potvrdenia od pediatra o zdravotnom stave a zaočkovaní dieťaťa k prihláške nových detí do MŠ. V prípade, že si tlačivo nemôžete vytlačiť, môžete si ho vyzdvihnúť na stolíku pred školou. Potvrdenie môžete odovzdať osobne alebo vhodením do schránky.

Vážení rodičia,

podľa rozhodnutia ministra školstva sa opätovne menia podmienky otvorenia materskej školy.
Od 15. júna sa organizácia MŠ mení nasledovne:

 • Vzhľadom na kapacitné možnosti MŠ môžeme prijať deti zamestnaných rodičov. Rodičia, ktorí máte záujem prihlásiť svoje dieťa do MŠ na posledné júnové týždne, žiadame vás o nahlásenie dieťaťa na facebookovú skupinu Materská škola Veľké Leváre alebo na t.č. 0910451150 do zajtra 11.6.2020 do 12.00.
 • V prípade záujmu o nahlásenie dieťaťa na pobyt v MŠ aj na mesiac júl, oznámte to rovnakým spôsobom.
 • Prevádzka MŠ sa mení takto: 06.30 – 16.30 hod.
 • Príchod do MŠ zostáva bočným vchodom (po modrej značke).
 • Pri príchode i odchode dieťaťa z MŠ môže rodič vstúpiť do priestorov až k triede.
 • Deti nemusia nosiť rúška, ale rodičov žiadame, aby ich v priestoroch MŠ používali.
 • Dezinfekcia rúk je naďalej povinná, meranie TT bude vykonávané náhodne.
 • Pripomíname rodičom, že deti do MŠ si musia nosiť uzatvárateľnú fľašu s čistou vodou.
 • Pri nástupe dieťaťa, ktoré nastupuje od 15.6. prvýkrát do MŠ a pri prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni, musí rodič predložiť písomné vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré si môžete stiahnuť na stránke školy.

Vážení rodičia!

Po dohode so zriaďovateľom  a po prieskume záujmu o umiestnenie detí  v predškolskom zariadení sa  MŠ Veľké Leváre otvára od 01.06.2020.
Vzhľadom na  súčasné  priestorové, hygienické a bezpečnostné podmienky bude prevádzka MŠ upravená nasledovne:

 • Otvoria sa 3 celodenné triedy s kapacitou maximálne 15 detí/ trieda. 
 • Doba prevádzky MŠ sa mení na  07:00 – 16.00 hod. 
 • Keďže záujem o umiestnenie detí do MŠ bol väčší, ako nám dovoľuje súčasná situácia, museli sme prednostne umiestniť deti podľa poradia kritérií určených v rozhodnutí ministra a  doplnených o kritériá určené zriaďovateľom.
   

Zriaďovateľ umiestni dieťa alebo žiaka v škole prednostne podľa poradia týchto kritérií:

 • deti zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru alebo príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku,
 • deti, ktoré majú od 1. septembra 2020 začať plniť povinnú školskú dochádzku.

 

Ďalšie kritériá určené zriaďovateľom – prednostne bude umiestnené:

 • dieťa, ak je jeho rodič samoživiteľ,
 • dieťa s ukončeným adaptačným vzdelávaním,
 • dieťa s predchádzajúcou pravidelnou dochádzkou do MŠ.

                                                          

Vážení rodičia,

prosíme Vás o dôkladné zváženie umiestnenia Vášho dieťaťa v MŠ, predovšetkým:

 • ak ide o mladšie deti berúc do úvahy ich emocionálny vývin (deti budú v MŠ po dlhšom čase v zmenených podmienkach – v iných skupinách, s inými pani učiteľkami, v režime prispôsobenom hygienickým a bezpečnostným podmienkam – častá dezinfekcia rúk, obmedzený kontakt s učiteľom, s kamarátmi),
 • ak ide o deti s nepravidelnou (minimálnou) dochádzkou, čím by vznikla prekážka pre umiestnenie iného dieťaťa, keďže skupiny sa v priebehu júna nemôžu meniť a premiešavať.

Rodičia, ktorí umiestnia svoje dieťa v MŠ aj len na krátky čas, strácajú nárok na čerpanie pandemickej OČR.

Rodičia detí, ktoré z kapacitných dôvodov neboli umiestnené, majú na vyplácanie pandemickej OČR naďalej nárok.

V prípade, že by ste chceli svoje dieťa – vzhľadom na dané skutočnosti – radšej ponechať v domácej starostlivosti, prosíme Vás, aby ste informovali zástupkyňu pre MŠ do utorka 26.5.2020.
Informácia o umiestnení resp. neumiestnení Vášho dieťaťa v MŠ od 1. júna 2020 Vám bude zaslaná elektronicky na Váš e-mail. 
Za pochopenie vopred ďakujeme.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Melíškova 650, 908 73 Veľké Leváre
 • Riaditeľ +421 34 7794110, 0911 979375

  Sekretariát +421 34 7751608

  Zástupca riaditeľa pre ZŠ 0911 979380

  Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 0910451150

  Materská škola 0910 451150

  Školská jedáleň 0914 214552

Fotogaléria