Navigácia

Vnútorný poriadok ŠKD

 

Školský klub detí je pre žiakov 1. až 4. ročníka otvorený denne ráno od 6.15 do 7.45 hod. a po skončení vyučovania do 16.30 hod.

 

V tomto školskom roku máme dve oddelenia školského klubu:

1. oddelenie ŠKD – vychovávateľky  Petronela Skácalová

2. oddelenie ŠKD – vychovávateľka  Svetlana Valachovičová

 

Vnútorný poriadok ŠKD.pdf
 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Melíškova 650, 908 73 Veľké Leváre
 • Riaditeľ +421 34 7794110, 0911 979375

  Sekretariát +421 34 7751608

  Zástupca riaditeľa pre ZŠ 0911 979380

  Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 0910451150

  Materská škola 0910 451150

  Školská jedáleň 0914 214552

Fotogaléria