Navigácia

Vnútorný poriadok ŠKD

Školský klub detí je pre žiakov 1. až 4. ročníka otvorený denne:
- ráno od 6.15 do 7.45 hod. 
- po skončení vyučovania do 16.30 hod.
 

V tomto školskom roku máme tri oddelenia školského klubu:

1. oddelenie ŠKD – vychovávateľka Nikola Tóthová

2. oddelenie ŠKD – vychovávateľka Svetlana Valachovičová

3. oddelenie ŠKD - vychovávateľka Kristína Martincová 

 

Vnútorný  poriadok ŠKD

Dodatok k prevádzkovému poriadku ŠKD v čase dodržiavania protiepidemických opatrení

Opatrenia platné v ŠKD platia do odvolania.
O prípadných zmenách, nariadených MŠVVaŠ SR alebo Úradom verejného zdravotníctva alebo úpravách, vyplývajúcich z prevádzkových obmedzení vzhľadom na podmienky našej školy, Vás budeme včas informovať.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Melíškova 650, 908 73 Veľké Leváre
 • Riaditeľ +421 34 7794110, 0911 979375

  Sekretariát +421 34 7751608

  Zástupca riaditeľa pre ZŠ 0911 979380, zastupca.zs@levare.sk

  Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 0910451150, zastupca.ms@levare.sk

  Materská škola 0910 451150

  Školská jedáleň 0911 966617

Fotogaléria