Navigácia

História divadla Domček, domček, kto v tebe býva? 2013 Najvzácnejšie dary na svete, 2014 O dvanástich mesiačikoch, 2015 O lenivom Janovi, 2016

Divadlo z domčeka

História divadla

Divadlo z domčeka vzniklo v roku 2013 ako krúžok pri Základnej škole s materskou školou vo Veľkých Levároch. Hrajú v ňom všetky deti z obce, ktoré prejavili záujem stať sa malými hercami a hrať divadlo.

Pod vedením Zuzany Pucherovej-Alenovej a Vladimíry Perničkovej naštudovali deti v roku 2013 svoje prvé predstavenie s názvom Domček, domček, kto v tebe býva? Od premiéry tohto predstavenia sa skupina malých divadelníkov nazýva Divadlo z domčeka.

Režijne a scenáristicky zastrešujú divadlo Zuzana Pucherová-Alenová a Vladimíra Perničková. Tiež herecky „trápia“ deti na nácvikoch. Zvuku, svetla a hudby sa ujal Róbert Pernička. Scénu a kostýmy tvorí scénografka a výtvarníčka Libuša Čtveráková ml.

Patronát nad malými divadelníkmi okrem základnej školy prevzala Obec Veľké Leváre, ktorá prispieva divadlu na tvorbu scény a kostýmov a ponúka divadelné javisko v kultúrnom dome vo Veľkých Levároch na nácviky a predstavenia.

Divadlo z domčeka sa po tri ročníky predviedlo aj v Malackách v rámci celoeurópskeho podujatia Noc divadiel ako hosť malackého Divadla na hambálku.

Čo dodať? Naše divadlo je dielom kolektívu nadšencov pre divadlo. Vďaka patrí všetkým, ktorí prispievajú k tomu, aby toto dielko fungovalo: Obci Veľké Leváre – pánovi starostovi a poslancom, kultúrnemu domu, vedeniu školy, malým hercom a ich rodičom, dobrovoľníkom a nadšencom pre divadlo, ktorí nám nezištne pomáhajú... A všetkým vám – milí diváci, ktorí na naše predstavenia prichádzate... Ďakujeme! Majte krásny divadelný zážitok!


História našich predstavení

Domček, domček, kto v tebe býva?
1. premiéra 13. 4. 2013
2. premiéra 13. 4. 2013

Najvzácnejšie dary na svete alebo Ako Dlhý, Široký a Bystrozraký Matejovi k princeznej pomohli
1. premiéra 26. 4. 2014
2. premiéra 11. 5. 2014

O dvanástich mesiačikoch
premiéra 7. 11. 2015

O lenivom Janovi
premiéra 27. 11. 2016
 

Fotografie z našich predstavení a nácvikov a ďalšie informácie o Divadle z domčeka nájdete TU.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Melíškova 650, 908 73 Veľké Leváre
 • Riaditeľ +421 34 7794110, 0911 979375

  Sekretariát +421 34 7751608

  Zástupca riaditeľa pre ZŠ 0911 979380, zastupca.zs@levare.sk

  Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 0910451150, zastupca.ms@levare.sk

  Materská škola 0910 451150

  Školská jedáleň 0911 966617

Fotogaléria