Navigácia

Rada školy Združenie rodičov a rada rodičov 2 % z dane z príjmu Ples rodičov a priateľov školy

Združenie rodičov a rada rodičov

Rodičovské združenie je dobrovoľné združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov žiakov školy.

Čo je naším záujmom?

Podporovať naše deti, vytvárať im prostredie, v ktorom sa budú radi učiť, príjemne cítiť a viac tešiť do peknej a kvalitnej školy.

Rodičovský príspevok do Združenia rodičov je pre základnú školu 12€ ročne a pre materskú školu 32€ ročne.

Z príspevkov rodičovského združenia sa hradia výdaje spojené s učebnými pomôckami a akciami školy, napr.: zakúpenie kníh, učebníc, finančné poplatky za účasť žiakov na súťažiach; finančné zabezpečenie žiackych kultúrnych podujatí a zájazdov; a pod.

 

Členovia Rady Združenia rodičov.

Materskú školu zastupujú rodičia:

  1. Ing. Alexandra Horecká
  2. Ing. arch. Lenka Masopustová
  3. Mgr. Ivana Nimschová

1. stupeň ZŠ zastupujú rodičia:

1. Adela Balgavá
2. František Kujan
3. Katarína Profantová 

2. stupeň ZŠ zastupujú rodičia:

1. Ing. Daniela Kalivodová - predseda ZRŠ
2. Mária Papánková
3. Zlatica Thumová

Prehľad výdavkov Združenia rodičov Základnej školy vo Veľkých Levároch:

Školský rok 2020/2021

Výdavky - základná škola

Poistenie žiakov

357,70 €

Imatrikulácie prvákov

48,20 €

Mikuláš

34,65 €

Noc s Andersonom

16,14 €

MDD

162,32 €

Slávnostné vyhodnotenie

56,01 €

Vzdelávací materiál

270,00 €

Učebné pomôcky

136,40 €

Dataprojektory+príslušenstvo

2 037,05 €

Spolu

3 118,47 €

 

Výdavky - materská škola

Poistenie detí

107,14 €

Sférické kino

207,00 €

Výlet

232,20 €

Vianočný príspevok

364,03 €

Mikuláš pre deti

186,30 €

Veľká noc

81,92 €

MDD

214,78 €

Rozlúčka s predškolákmi

124,81 €

Záhradný domček

575,91 €

Karneval

30,32 €

Fotenie detí

291,00 €

Iné

82,94 €

 

Školský rok 2019/2020
 

Výdavky - Materská škola

Poistenie detí

107,14 €

hradené z príspevkov ZRŠ

Divadeľné predstavenie pre deti 2x

300,00 €

hradené z príspevkov ZRŠ

Mikuláš pre deti

144,94 €

hradené z príspevkov ZRŠ

Vianočný príspevok

347,19 €

hradené z príspevkov ZRŠ

Veľká noc

21,00 €

hradené z príspevkov ZRŠ

Dopadová plocha na školské ihrisko

600,00 €

hradené z príspevkov ZRŠ

Karneval

28,64 €

hradené z príspevkov ZRŠ

Podujatie pre rodičov

52,72 €

hradené z príspevkov ZRŠ

Rozlúčka  s predškolákmi

306 €

hradené z príspevkov ZRŠ

Dopadová plocha na školské ihrisko

1 200,00 €

hradené z 2%

spolu

3 107,63 €

 

 

Výdavky - Základná škola

Poistenie žiakov

357,70 €

hradené z príspevkov ZRŠ

Doprava LVVK

400 €

hradené z príspevkov ZRŠ

Imatrikulácie prvákov

104,06 €

hradené z príspevkov ZRŠ

Komparo 9

104 €

hradené z príspevkov ZRŠ

Káble k wifi do tried

200 €

hradené z 2%

Nástenné mapy

381 €

hradené z 2%

Lego roboty

93,38 €

hradené z 2%

Dopadová plocha na školské ihrisko

1 120,80 €

hradené z 2%

spolu

2 760,44 €

 

 

 

Školský rok 2018/2019

 

Výdavky Základná škola:

Z príspevkov  ZRŠ bolo hradené:

Poistenie žiakov

357,40 €

Doprava škola v prírode

400 €

Doprava LVVK

400 €

Zúbkove pramene

22,39 €

Šaliansky Maťko

20,94 €

Slávik Slovenska

18 €

Imatrikulácie prvákov

134,80 €

Vianočná besiedka

18,88 €

Noc s Andersonom

136,54 €

Karneval

15,40 €

Diskotéka

20 €

Zápis prvákov

84,12 €

MDD

155,95 €

Slávnostné vyhodnotenie šk.roka

153,26 €

Pomôcky na HUV

152,90 €

Komparo 9

130,45 €

Testovanie 4

166 €

Spolu

2 387,03 €

 

Z príjmu 2% bolo zakúpené:

Lopta kin-ball+kompresor       250€

Učebnice nemčiny                    654,14€

Spolu:                                         904,14€

 

Školský rok 2017/2018

Výdavky Materská škola:

Z príspevkov  ZRŠ bolo hradené:

 • Doprava , výlety ,plavecký výcvik,...                                                         590,00€
 • Mikuláš                                                                                                        69,14€
 • Darčeky pod vianočný stromček                                                               344,65€
 • MDD                                                                                                          225,49€
 • Kultúrne podujatia – koncert Mia Kráľová, karneval, divadlo,...              647,76€
 • Rozlúčka s predškolákmi                                                                            231,03€
 • Iné                                                                                                               174,47€

                                                                                                   Spolu:              2 382,54€

Z príjmu 2% bolo zakúpené:

 • Interaktívna tabuľa                                                                                    1303,00€
 • Nábytok                                                                                                       736,60€

                                                                                                      Spolu:            2 039,60€

Výdavky Základná škola:

Z príspevkov ZRŠ  bolo hradené:

 • Poistenie žiakov                                                                                            430,40€
 • Doprava, výlety                                                                                             400,00€
 • Komparo 9. ročník                                                                                        296,55€
 • Zápis do 1. Ročníka                                                                                      117,82€     
 • Imatrikulácie                                                                                                 107,60€ 
 • Mikuláš, karneval                                                                                           50,91€  
 • MDD                                                                                                             173,61€
 • Noc s Andersonom                                                                                         99,00€    
 • Súťaže                                                                                                             49,79€
 • Cirkus                                                                                                            264,00€ 
 • Ukončenie školského roka                                                                            115,18€
 • Časopisy  1. stupeň                                                                                         73,20€

                                                                                                     Spolu:              2 178,06€

Z príjmu 2% bolo zakúpené:

 • Mapy                                                                                                             562,00€
 • Slovníku na slovenský a cudzí jazyk                                                            277,00€
 • Interaktívna tabuľa                                                                                      1303,00€

                                                                                                        Spolu:            2 142,00€

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Melíškova 650, 908 73 Veľké Leváre
 • Riaditeľ +421 34 7794110, 0911 979375

  Sekretariát +421 34 7751608

  Zástupca riaditeľa pre ZŠ 0911 979380, zastupca.zs@levare.sk

  Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 0910451150, zastupca.ms@levare.sk

  Materská škola 0910 451150

  Školská jedáleň 0914 214552

Fotogaléria