Navigácia

Usmernenie pre rodičov

Hodnotenie žiakov v šk. roku 2019/2020

Milí rodičia,

dávame vám do pozornosti spôsob priebežného a záverečného hodnotenia žiakov v druhom polroku šk. roka 2019/2020.
Hodnotenie vychádza z Usmernenia MŠVVaŠ z 20.4. 2020 a kritérií stanovených našou školou, ktorých podkladom je Metodický pokyn č.22/2011 pre hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov základnej školy a Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – pre primárne vzdelávanie.

Hodnotenie žiakov v druhom polroku šk. roka 2019/2020

V priebehu nasledujúceho týždňa (do 13.5.2020)  budú  učitelia jednotlivých predmetov zadávať do poznámok v eŽK návrh koncoročného hodnotenia v podobe jedného zo stupňov slovného hodotenia: veľmi dobré výsledky - dobré výsledky - uspokojivé výsledky spolu s krátkym slovným komentárom k práci vašich detí.
Presné kritériá dosiahnutia jednotlivých stupňov hodnotenia sú zverejnené tu.

Bližšie informácie o  výsledkoch vzdelávania vašich detí vám budú sprostredkované prostredníctvom triednych učiteľov - telefonicky, mailom od 14.5.2020. 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Melíškova 650, 908 73 Veľké Leváre
 • Riaditeľ +421 34 7794110, 0911 979375

  Sekretariát +421 34 7751608

  Zástupca riaditeľa pre ZŠ 0911 979380

  Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 0910451150

  Materská škola 0910 451150

  Školská jedáleň 0914 214552

Fotogaléria