Navigácia

Predškoláci

Zápis detí do 1. ročníka

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt zápis do školy

Vážení rodičia,

srdečne vás pozývame na zápis prvákov, ktorý sa uskutoční v piatok 12. apríla 2019 od 15.00 do 18.00 h. v priestoroch školy.

Do 1. ročníka zapisujeme:

 • deti, ktoré do 31. 8. 2019 dosiahnu šesť rokov,
 • deti, ktoré mali odložený začiatok školskej dochádzky.
   

Na zápis si prineste:

 • občiansky preukaz zákonného zástupcu,

 • rodný list dieťaťa,

 • 10  Eur na sadu zošitov pre 1. ročník,

 • v prípade zdravotne znevýhodneného dieťaťa aj doklad o jeho znevýhodnení.


Na zápis príďte s dieťaťom.

Ak vaše dieťa v čase zápisu ochorie, je potrebné prísť do školy s požadovanými dokladmi a dohodnúť pre dieťa náhradný čas.

 

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá potrebné k zápisu nájdete v dokumentoch/tlačivách na našej stránke.Ďalšie informácie o zápise a o tom, čo má vedieť dieťa pri zápise do prvého ročníka

Co_uz_viem.pdf
 

Čo by mal vedieť predškolák

 • povedať svoje meno, vek, mená svojich rodičov, súrodencov
 • pamätať si niekoľko riekaniek, básničiek, pesničiek
 • napočítať do desať, určiť počet pomocou názoru
 • poznať niektoré písmenká
 • rozdeliť slová na slabiky (vytlieskať)
 • orientovať sa v priestore, vedieť, kde je vpravo, vľavo, hore, dole, vpredu, vzadu
 • poznať základné geometrické tvary, farby
 • čisto vyslovovať a plynulo hovoriť aj v zložitých vetách (nemal by mať problémy s výslovnosťou niektorých hlások a nemal by sa zajakávať)
 • odpovedať na otázku, keď sa ho pýtajú
 • prerozprávať udalosti, ktoré zažil, alebo príbeh, ktorý si vypočul
 • prerozprávať obsah krátkej rozprávky a porozumieť jej obsahu
 • nakresliť postavu primerane svojmu veku – ťahy kresby majú byť plynulé, línie pevné, neroztrasené, svalstvo ruky má byť pri práci uvoľnené
 • nakresliť tvary podľa predlohy
 • vystrihnúť tvar podľa predkreslenej čiary
 • odlúčiť sa od rodičov (nemal by mať problém prispôsobiť sa novému prostrediu, detskému kolektívu, dospelej autorite)
 • vedieť vydržať pri jednej činnosti 20 minút a zadané úlohy dokončiť, nezačínať neustále niečo nové, neodbiehať
 • samostatne sa obuť a obliecť, vykonať samoobslužné činnosti (použitie WC…)​

           

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Melíškova 650, 908 73 Veľké Leváre
 • Riaditeľ +421 34 7794110, 0911 979375

  Sekretariát +421 34 7751608

  Zástupca riaditeľa pre ZŠ 0911 979380

  Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 0910451150

  Materská škola 0910 451150

  Školská jedáleň 0914 214552

Fotogaléria