Navigácia

Režim dňa v MŠ

Prevádzka materskej školy je v pracovné dni od 6.00 do 17.00 hod.


6.00 – 8.15

 • príchod detí do MŠ 
 • hry a hrové činnosti 
 • edukačná aktivita
 • hygiena


8. 15 – 11.30

 • relaxačné a pohybové cvičenia 
 • hygiena, desiata 
 • edukačná aktivita 
 • hry a hrové činnosti 
 • hygiena, pitný režim 
 • pobyt vonku


11.30 – 14.30

 • hygiena, obed 
 • odpočinok 


14.30 – 17.00

 • hygiena, olovrant 
 • hry a hrové činnosti                              
 • odchod domov

                                                                             
Denný poriadok je v jednotlivých oddeleniach mierne upravený – prispôsobený veku detí. Je pružný, umožňuje reagovať na potreby a záujmy detí.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Melíškova 650, 908 73 Veľké Leváre
 • Riaditeľ +421 34 7794110, 0911 979375

  Sekretariát +421 34 7751608

  Zástupca riaditeľa pre ZŠ 0911 979380, zastupca.zs@levare.sk

  Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 0910451150, zastupca.ms@levare.sk

  Materská škola 0910 451150

  Školská jedáleň 0911 966617

Fotogaléria